KSČM Ústecký kraj

www.kscm-usteckykraj.cz

Prosperující kraj, spokojení občané Chceme, aby kraj sloužil občanům
Napište nám Úvodní stránka Vypnout styly

Aktuálně

28.8.2017

Vatra k SNP

V sobotu 26. srpna se na koupališti v Duchcově konala 24. Vatra k 73. výročí SNP. Význam SNP připomenul předseda MV KSČM Duchcov Petr Kňourek.

celý článek »


24.7.2017

Ing. Jaroslav Kohout

V podzimních volbách 2017 (20. - 21.10.2017) kandiduji v Ústeckém kraji, na kandidátce KSČM do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V krátkosti Vám představím sebe, své osobní priority i vize, které bych chtěl velmi rád v této veřejné funkci prosadit.

celý článek »


24.7.2017

Ing. Jaroslav Kohout

PLNĚNÍ SLIBŮ JE MOJÍ PRIORITOU S LIDMI PRO LIDI

celý článek »


24.7.2017

Volební anketní otázky

Ing. Jaroslav Kohout

celý článek »


24.7.2017

Ing. Josef Šenfeld

DŮSTOJNÝ ŽIVOT PRO VŠECHNY

celý článek »


starší příspěvky »

Rozhovor s kandidátem ve volbách do PS PČR 2017 - HoNo

24.7.2017 15:12

V podzimních volbách se budete ucházet o hlasy voličů v Ústeckém kraji. Můžete se nám představit?

Narodil jsem se v roce 1971 v Ústeckém kraji. Byl jsem vychován v duchu sociálního cítění a pomoci druhým. Jsem otcem dvou dcer (23, 17) a syna (5) let. Střední školu jsem ukončil v roce 1989. V roce 1992 jsem ukončil základní vojenskou službu a následně jsem nastoupil k Policii České republiky, kde jsem pracoval 19 let v různých funkcích. Při zaměstnání jsem vystudoval Bakalářský stupeň Vysoké školy na Policejní akademii České republiky v bezpečnostně právním směru. Zastával jsem zastupitelské funkce v samosprávě města Klášterce nad Ohří a následně jsem zde pracoval 3 roky jako tajemník tohoto úřadu. Ve vyšším územním samosprávním celku jsem dlouhodobým členem Dopravní komise Rady Ústeckého kraje. V současné době jsem pedagogickým pracovníkem - vychovatelem ve Věznici Všehrdy. V tomto roce jsem dostudoval Magisterský stupeň vzdělání na VŠFS Praha v oboru Veřejná správa a Ekonomie. Členem KSČM jsem od roku 2010. Těžko se budu sám charakterizovat, mohu však o sobě říci, že jsem velice ctižádostivý a snažím se hodně tvrdě pracovat. Snažím se zůstat i skromný. Tvrdá práce, skromnost a pomoc druhým je základním pilířem charakteru člověka, a to bylo také motto v naší rodině. Vždy jsem se snažil vše dělat tak, jak se říká na plný plyn, pomáhat ostatním a ještě udělat i něco navíc.

Jaký je největší problém kraje?

Jak jsem již uvedl, mým rodným krajem je kraj Ústecký a zde také celý svůj život prožívám. To území naší republiky je zatíženo strojním a chemickým průmyslem, energetikou a hornictvím. Ale jde také o oblast zemědělskou. V minulosti se jednalo o velmi zdevastované a ekologicky zatížené prostředí. V dnešní době je opak pravdou. Ačkoliv je tento kraj stále v podvědomí jako měsíční krajina, jsou zde zdravé lesy, šachetní výsypky jsou dnes zalesněné a rekultivované. Společnosti, které těží a využívají přírodní bohatství této oblasti, investují zpět nemalé finanční prostředky do obnovy přírody a krajiny. A zde bych právě charakterizoval největší problém tohoto kraje. Je zde velká nezaměstanost, slabé sociální jistoty mladých začínajících rodin a také problém nedůstojného stáří za odvedenou práci. Aby tato oblast mohla ekonomicky prosperovat, je nutné mít vzdělané a pracovně aktivní zaměstnance. Proto je nutné místní, střední a i vysoké školství směrovat do oborů a směrů potřebných této lokality. V kraji si udržet mladé lidi, které zde najdou pracovní uplatnění a smysl svého života s cílem založit zde rodinu. Neboť je zde práce náročná a těžká k sociálním jistotám. Musí ruku v ruce jít i kvalitní zdravotní péče a služby. V nedávné době se hodně diskutovalo o prolomení těžebních limitů. Zde vidím také zásadní problém, protože některá veřejnost a různí aktivisté jsou zásadně proti prolomení těchto limitů. Na jednu stranu je částečně chápu, na druhou stranu jde o záležitost, která je veřejnosti prospěšná. Jak po stránce energií, protože svítit a teplo chce mít každý, ale i po stránce ekonomické. Jde o trh práce a velké množství zaměstnanců dolů, šachet a elektráren zde má pracovní uplatnění. A jak jsem již zmínil, tyto firmy i stát se snaží velice aktivně narovnat tento neblahý dopad průmyslu. Hlavním problémem je i důchodové zabezpečení zaměstnanců, kteří celý svůj život pracovali v průmyslu nebo například v zemědělství. Zaslouží si důstojné stáří a ne bídu na pokraji chudoby.

Nabízí KSČM řešení?

Ano, KSČM ve svém volebním programu nabízí mnoho prvků v zajištění sociálních jistot, zaměstnanosti, zdravotní péče a důchodového zabezpečení. Jsem přesvědčený, že to nejsou jen sliby, ale naše politická strana si je plně vědoma nutnosti zajištění těchto důležitých směrů lidské důstojnosti a smyslu života.

Vzhledem k tomu, že jste téměř dvacet let sloužil u policie, tato problematika Vás určitě zajímá. Jak hodnotíte současnou bezpečnostní situaci v zemi?

Služba u policie byla profese, kterou jsem si zvolil, protože jsem chtěl pomáhat lidem a našel jsem po určitou dobu své životní dráhy v tomto směru i smysl pracovní činnosti. Mohu říci, že to byla pro mě srdcová záležitost. Současnou bezpečnostní situaci v naší zemi bych hodnotil zejména z pohledu současných hrozeb terorismu. Jsme přímo ohroženi podobně jako celý svět, ačkoliv u nás k žádnému teroristickému útoku jako v jiných zemích naštěstí nedošlo. Přímá hrozba tady však je. Je bezpodmínečně nutné zajistit bezpečnost našich občanů, a to všemi dostupnými prostředky. V současné době chybí střežení nebo alespoň monitorování našich hranic, tedy výsostného území naší vlasti. Nechápu, proč došlo ke zrušení kontrol na hranicích. Otevřela se tak možnost nekontrolované migrace osob a tím i ohrožení naší bezpečnosti například v problematice uprchlíků z islámských zemí.

Pokud jde konkrétně o Policii ČR, jaké vidíte v její práci nedostatky, kde je podle Vás potřeba udělat změny?

Ze svého profesního pohledu nevidím velké nedostatky v činnosti Policie ČR. Je to náročné a rizikové povolání, pokud policista přistupuje k tomuto poslání odpovědně, po určité době se z něho stane i odborník, nebo dokonce specialista na určitou činnost. Policii se daří velice úspěšně o boj s kriminalitou, v dnešní době mají vysoké procento objasněnosti. Tomu samozřejmě napomáhají vedle profesních zkušenostní i nové metody různých forenzních věd a kriminalistiky. Více by se však měla Policie ČR zaměřit na boj s drogovou problematikou, protože se jedná o fenomén, na který navazuje další trestná činnost. V tomto směru bych zavedl nulovou toleranci a velké postihy nejen pro výrobce drog a zakázaných látek, ale i pro uživatele, kteří přímo ohrožují občany naší společnosti. Je ale také třeba zmínit, že nejen Policie ČR, ale i složky vězeňské služby, armády i složky Integrovaného záchranného systému si prioritně zaslouží větší a lepší materiální zabezpečení a hlavně důstojné finanční ohodnocení. Je nemyslitelné, aby za službu, kterou odvádějí, nedostávali odpovídající mzdu a dokonce museli sloužit takzvané balíčkové hodiny navíc.

V případě úspěchu byste asi chtěl pracovat v bezpečnostním výboru sněmovny, o co byste usiloval?

Ve výboru pro bezpečnost bych se chtěl zabývat především záležitostmi týkajícími se veřejného pořádku, fungováním všech složek integrovaného záchranného systému, českého vězeňství a financování bezpečnostních složek včetně mzdového ohodnocení příslušníků bezpečnostních sborů. Protože své zkušenosti jsem směroval i do jiných oblastí, zajímala by mě činnost i v mandátovém a imunitním výboru, výboru pro sociální politiku a výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Nechci, aby to vypadalo, že bych kumuloval všechny tyto funkce, ale jde o pracovní činnosti výborů, kde bych s ohledem na své pracovní zkušenosti viděl své uplatnění a možnost naplnit své prioritní závazky svým voličům.

Zajímáte se také o problematiku dopravy. Jak byste zhodnotil situaci v této oblasti?

I doprava je trochu složitější problém, který nelze zhodnotit několika řádky. V dopravě je nutné nastavit zásadní prioritní osu. A tou je dostavba dopravní dálniční sítě a zkapacitnění silnic I. třídy. V současné době máme ve velice špatném stavu silnice dálničního typu, které jsou přeplněné a mnohdy bezpečně nesjízdné. Bylo velkou chybou zastavení výstavby dálnic a rychlostních silnic v době funkčního období ministra Bárty. Je nutné tyto kroky co nejdříve napravit a výstavbu co nejdříve a co nejvíce podpořit. Doprava v Evropě, ve které je naše republika středem, je nezbytná pro ekonomiku státu. Jde o zajištění výrobních prostředků a komodit jednotlivých firem, cestování zaměstnanců za prací a zásobování společnosti životně důležitými surovinami, včetně potravin. Jakmile nám v České republice zkolabuje doprava, zkolabuje celý systém. A k tomu nesmí logicky dojít.

Již máte jasno v tom, jakým způsobem bude probíhat volební kampaň?

Volební kampaň zaměřím na kontakt se svými voliči. Medializování svých cílů prostřednictvím článků a rozhovorů v médiích a i na sociálních sítích. Já se prezentuji vlastně každoročně a ne jen v době předvolební. Každý rok spolupořádám různé akce jako dny dětí, mezinárodní den žen, účastním se různých společenských i pietních akcí, kde se s lidmi potkávám, hovoříme spolu i probíráme společenská témata.  Domnívám se, že působím ve svém okolí i v Ústeckém kraji v mnoha oblastech, a tak mnozí voliči mojí osobu důvěrně znají.

Co můžete slíbit voličům? Na co se můžou v případě Vašeho úspěchu ve volbách spolehnout?

Voličům mohu slíbit to, že na ně budu vždy myslet při svém rozhodování. Neumím dát konkrétní sliby, protože když něco slíbím, musím to dodržet. Dovolím si však definovat své vize a cíle, na kterých bych chtěl pracovat a které jsou z mého pohledu důležité. Z celého volebního programu KSČM jsem jich sám pro sebe definoval celkem deset. Na závěr našeho rozhovoru se je s dovolením pokusím krátce prezentovat: Celosvětový mír - svět bez válek a terorismu - bezpečnost (Evropa bezpečnější s jednotnými kroky proti terorismu, zastavení migrační krize a odmítání vnucovaných kvót přerozdělování běženců. V České republice má každý občan právo cítit se bezpečně a je nutné proto učinit všechny možné kroky). Funkční bezpečnost, akceschopné bezpečnostní sbory a složky integrovaného záchranného systému (Ekonomické zajištění bezpečnostních hasičských, vězeňských, vojenských a záchranářských složek v podobě kvalitního a moderního vybavení i výstroje. Garantovaný růst mezd. Zrušení neplacených balíčkových hodin a přesčasové hodiny řádně proplácet. Boj proti drogám uvedených na seznamu návykových látek (Tvrdé a důsledné kroky v boji proti drogové problematice s nulovou tolerancí. Vyšší tresty a účinné trestní řízení proti výrobcům, distributorům, ale i uživatelům drog. (Příklad: Povinné testování řidičů motorových vozidel při dopravní kontrole s ohledem na ovlivnění rozhodovacích schopností). Pravidelná valorizace důchodů (Státem garantovaná a důstojná pravidelná každoroční valorizace důchodů, podle skutečných základních životních potřeb seniorů. Důstojné stáří za celoživotní pracovní aktivitu). Minimální mzda na evropský průměr (Právo na práci - za poctivou práci náleží spravedlivá odměna na evropské úrovni. Zvýšení minimální mzdy na evropský průměr = cca 16.500,- Kč). Podpora mladých rodin - rodina základ společnosti (Podpora rodin s dětmi a porodnost. První pracovní uplatnění, dostupnost bydlení, novomanželské půjčky. Podpora matek samoživitelek - garantované výživné státem a vymáhání od povinných plátců). Zajištění zdravotní a sociální péče (Státem garantovaná, bezplatná základní i pohotovostní lékařská péče, bezplatné a povinné očkování dětí, zrušení 3 dnů neplacené nemocenské, pro nádorové a chronické onemocnění (rakovina, cukrovka a další) bezplatné léky a nezbytné zdravotní potřeby. Stabilní, účinné a dostupné sociální služby pro zdravotně handicapované a zdravotně postižené). Podpora školství a vzdělání (Garantovaný růst mezd ve školství, povinné odborné vzdělávání pedagogických pracovníků s novými pedagogickými trendy ve společnosti a návrat vnímání učitele jako autority. Rozvoj speciálního školství a zásadní přehodnocení inkluze). Omezení byrokracie (Zásadní omezení přebujelé národní i bruselské byrokracie. Chránit národní i regionální zvyklosti, národní zemědělství, národní kuchyni a podobné vlastenecké aktivity. STOP zákonům omezující demokracii a svobodné rozhodování). Státní majetek (Obnovení strategického vlastnictví podniků státem v klíčových ekonomických oblastech ekonomiky a infrastruktury (například vodní, energetické, dopravní). Důsledná inventura prodeje státního majetku. Zastavení dalšího rozprodeje majetku naší vlasti, nepromlčitelnost privatizačních podvodů a zamezení odlivu zisků do zahraničí).

Ing. Jaroslav Kohout


© KSČM ÚSTECKÝ KRAJ - všechna práva vyhrazena
Code & HTML © Ing. Martin Žaloudek     Design & HTML © Roman Novotný